اخبار-هفته دفاع مقدس گرامی باد

هفته دفاع مقدس گرامی باد

  یک عمر نقش خیالی، از این و آن کشیدم بر صورتک‌های سنگی، تصویر انسان کشیدم روزی که از آتش و خون، پروانه‌ها پر کشیدند پرواز از یادمان رفت، از عشق دامان ادامه مطلب ←